Annemarieke Broenink: onderwijskundige en projectleider

Ervaren in het ontwikkelen en implementeren van opleidingsbeleid.
Daarnaast een specialist in het ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen en kwalificatiedossiers voor het MBO (SHL-gecertificeerd). Ik heb een ruime ervaring in het ontwikkelen van trainingen, leermiddelen, workshops en auditinstrumenten. Opdrachtgevers zijn onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, brancheorganisaties en kenniscentra.

Vaak samenwerkend met een team (van inhoudsdeskundigen) maar ook regelmatig in een leidinggevende rol of als vertegenwoordiger van de opdrachtgever in complexe overlegstructuren. Met enthousiasme, humor en tact, voor een plezierige sfeer, maar ook met structuur, doorzettingsvermogen en creativiteit, om de opdracht te kunnen voltooien en de verschillende, vaak tegenstrijdige belangen op één lijn te brengen.

Ik ben daarbij onderzoekend en nieuwsgierig, analyseer graag hoe het te ontwikkelen product zo goed mogelijk past bij de wensen en de situatie van de opdrachtgever.
Het is voor mij een uitdaging om met een nieuw vraagstuk, probleem of vakgebied aan de slag te gaan.

CrescenTO is aangesloten bij
> NetOO, een netwerkorganisatie
van circa 50 onderwijskundigen.